+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

AUDYTY
ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII
BUDYNKI PASYWNE
I ENERGOOSZCZĘDNE

Agroenergia i Energia Plus – programy dla polepszenia stanu środowiska

Programy pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały opracowane po to, aby polepszyć stan środowiska. 

Program Agroenergia

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. W programie Agroenergia mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które posiadają na własność lub dzierżawią nieruchomości rolne o wielkości od 1 ha do 300 ha.

Ważną kwestią jest to, że program składa się z dwóch części:

  1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
  2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne - Agroenergia

W pierwszej z nich dofinansowanie obejmuje przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, ale nie tylko. Dotacja obejmuje także instalacje wiatrowe i pompy ciepła (o mocy od 10 kW do 50 kW), instalacje hybrydowe i magazyny energii elektrycznej.

Druga część natomiast dofinansowuje zakup i montaż elektrowni wodnej do 500 kW oraz biogazowni rolniczej również o mocy nieprzekraczającej 500 kW.

Aby wziąć udział w programie Agroenergia, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo program Energia Plus?

Program Energia Plus dotyczy przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o prawie przedsiębiorców) i ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu działania przedsiębiorstw na środowisko. Wszystko za sprawą wsparcia ich działalności inwestycyjnej.

Realizacje i dofinansowania - Energia Plus

Jeżeli chodzi o konkretne realizacje, które mogą zostać dofinansowane, to mowa tu o:

  • rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych (np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczych),
  • tworzeniu nowych źródeł energii (np. energii ze źródeł odnawialnych),
  • inwestycjach umożliwiających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (np. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych),
  • działaniach wpływających na poprawienie efektywności energetycznej (np. energooszczędne systemy oświetleniowe),
  • projektach zmniejszających szkodliwą emisję do atmosfery (np. modernizacja źródeł spalania paliw). 

Program zawiera też konkretne cele ilościowe dotyczące np. poziomu emisji dwutlenku węgla lub ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

Dofinansowanie w programie Energia Plus udzielane jest w formie pożyczki lub dotacji.