+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o w ramach świadczonych usług w zakresie odnawialnych źródeł energii oferuje:

  • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego odnawialnego źródła energii;
  • Analiza korzyści wynikających z wyboru źródła;
  • Program Prosument;
  • Program Czyste Powietrze;
  • Program STOP SMOG;
  • Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE);
  • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN);
  • Plany Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (PZC);
  • Interpretacja przepisów prawnych;
  • Projektowanie, kosztorysowanie. 

 

Program Antysmogowy – lepsze powietrze

Program Antysmogowy służy podjęciu walki ze smogiem. Jakość powietrza w Polsce jest obecnie bardzo niepokojąca – szczególnie w dużych miastach. O czyste powietrze powinien dbać każdy, ponieważ jest ono istotne dla zdrowia.

Program Antysmogowy ma na celu zadbanie o lepsze powietrze.

Oferta skierowana jest zwłaszcza do osób, które chcą zmienić swoje ogrzewanie na elektryczne lub zakupić pojazd zasilany prądem. Dzięki wspieraniu takich działań istnieje szansa na nakłonienie większej liczby osób do zmiany, a co z tym związane – na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Działania podejmowane w ramach Programu Antysmogowego

Realizacją Programu Antysmogowego są przede wszystkim działania polegające na wymianie starych pieców i kotłów na urządzenia mniej emisyjne. Zmiany te dotyczą zarówno mieszkańców budynków jedno-, jak i wielorodzinnych.

Innym sposobem pozbycia się smogu jest zaprzestanie palenia odpadami w swoim piecu.

Po stronie przedsiębiorców leży natomiast inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wzięcie udziału w Programie Antysmogowym oznacza realne zaangażowanie w przyszłość środowiska i klimatu w Polsce.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.