+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Budynek pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Koncepcja budynku pasywnego w sposób naturalny łączy się z kwestią wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Budynki te wykazują dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki temu maleją koszty zastosowania takich rozwiązań jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy gruntowe wymienniki ciepła. Mniejsze i tańsze instalacje tego typu są w stanie pokryć całe zapotrzebowanie budynku na ciepło.

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług w zakresie budynków pasywnych i energooszczędnych oferuje:

  • Doradztwo w zakresie budowy budynków pasywnych i energooszczędnych;
  • Możliwość pozyskania źródeł finansowania inwestycji;
  • Badanie kamerą termowizyjną;
  • Kosztorysowanie;
  • Interpretacja przepisów prawnych;
  • Budowanie domów pasywnych i energooszczędnych dzięki współpracy z partnerami;
  • Doradztwo w zakresie zastosowanych instalacji.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Jeszcze do niedawna o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła mogli się ubiegać tylko właściciele budynków jednorodzinnych, teraz możliwe jest to także dla budynków wielorodzinnych. Pilotaże w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz w Pszczynie przyniosły zadowalające efekty, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o ogólnopolskim programie.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych jest konieczna dla polepszenia jakości powietrza. Stare piece i kotły powodują emisję szkodliwych substancji, przez które powstaje smog. Zmodernizowanie systemów grzewczych przyczyni się do zmniejszenia tego problemu.

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się ci, którzy zamierzają zmodernizować źródło ciepła. Modernizacja obejmuje likwidację wszystkich pieców czy kotłów, które zasilane są węglem, drewnem lub koksem. Możliwa jest wymiana na kocioł zasilany gazem, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wstawienie elektrycznego źródła ciepła. Dofinansowanie obejmuje koszty kupna i zamontowania nowego urządzenia, a kwota dotacji zależna jest od dochodu.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.