+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

 Aby pomiar kamerą termowizyjną mógł przynieść zamierzone efekty, niezbędny jest przepływ ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku. Technika ta może być więc stosowana wyłącznie w sezonie zimowym, przy odpowiedniej różnicy temperatur powietrza zewnętrznego, oraz wewnętrznego (w budynku). Polska Norma PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni" określa, że różnica temperatur po obu stronach obudowy powinna być wystarczająco duża, aby umożliwić wykrycie nieregularności cieplnych.