+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych będą mogli wnioskować o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dystrybucją bezzwrotnych dotacji zajmą się gminy. Wysokość wsparcia wyniesie od 15 tys. zł do 37,5 tys. złotych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Budżet programu to 1,4 mld zł. Ministerstwo klimatu i środowiska liczy, że skorzysta z niego około 80 tys. gospodarstw.

- Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania i rozpoczną remonty w swoich domach – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Na co można przeznaczyć dotację?

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów wnioskodawcy i może wynieść 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu, zaś kwotowo od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Dystrybutorem wsparcia będą gminy

Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy. To one mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie.

 Jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu można sprawdzić tutaj.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory.

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.

Drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Wspólnoty mieszkaniowe na „Ciepłe Mieszkanie” muszą poczekać
 
Wspólnoty mieszkaniowe na razie nie skorzystają z programu „Ciepłe Mieszkanie.” NFOŚiGW wyjaśnia, że będzie to możliwe na jednym z kolejnych etapów programu. Termin wdrożenia takiego rozwiązania zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie prac nad przygotowywaniem tej modyfikacji. Kiedy? Nie wiadomo.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupia się obecnie na wdrażaniu programu „Ciepłe Mieszkanie” w formule ogłoszonej 21 lipca 2022 r., która przewiduje, że jest to oferta skierowana do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach.

- Innymi słowy, program jest realizowany przez gminy i adresowany do beneficjentów końcowych, którymi są właściciele lub współwłaściciele mieszkań w domach wielorodzinnych – informuje Agnieszka Szmit, rzecznik prasowa NFOŚiGW. 

Na tym etapie celem programu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Wspólnoty czekają na nabór

W kwietniu br. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiając założenia programu „Ciepłe Mieszkanie” stwierdził, że rozważany jest nabór skierowany bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych. Zarządy i zarządcy wspólnot pytają kiedy ruszy nabór skierowany do nich?

- Wedle założeń, program „Ciepłe Mieszkanie” ma być rozwijany i poszerzany. NFOŚiGW przewiduje, że na jednym z kolejnych etapów program zostanie skierowany także do wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów końcowych. Termin wdrożenia takiego rozwiązania zostanie wskazany i podany do publicznej wiadomości w trybie prac nad przygotowywaniem tej modyfikacji – odpowiada na pytanie Prawo.pl rzecznik prasowa NFOŚiGW.

Autor:  Robert Horbaczewski Czytaj więcej na Prawo.pl

Obrazek źródło: czystepowietrze.gov.pl