+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Zapraszamy samorządy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. odnośnie przygotowania dokumentacji i realizacji zadań w ramach Konkursu Azbest 2022.

Konkurs Azbest 2022 jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r. , w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów: wzorem oferty, wzorem notatki z wyboru wykonawcy, wzorami porozumień oraz wzorami sprawozdań końcowych.

Zakres Konkursu Azbest 2022 obejmuje:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:

  1. zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji,
  2. promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej,
  3. opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej,
  2. aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 29 kwietnia 2022 r.

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Więcej szczegółów TUTAJ