+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Każda nieruchomość będzie musiała posiadać paszport energetyczny, nowy obowiązek nakładany przez Unię Europejską (UE), który ma na celu określenie stanu technicznego budynków oraz ich efektywności energetycznej. Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. oferuje usługi związane z wykonaniem świadectwa energetycznego budynku lub lokalu.

Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na duże zmiany, ponieważ UE planuje wprowadzić paszporty energetyczne oraz klasy energetyczne od A do G, analogiczne do tych stosowanych w przypadku sprzętu AGD. Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy w tej sprawie został uzgodniony i planuje się jego przyjęcie w marcu.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne, co oznacza brak emisji dwutlenku węgla podczas ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. W tym celu UE stopniowo ograniczy montaż pieców na paliwa kopalne, zaczynając od nowych budynków, a następnie obejmując wszystkie pozostałe.

Dodatkowo, UE nakładać będzie obowiązek montażu fotowoltaiki na nowo budowanych budynkach, chociaż w Polsce istnieją plany zwolnienia niektórych obiektów z tego wymogu, jeśli jego implementacja będzie technicznie niemożliwa lub nieopłacalna. Ponadto, budynki o słabych parametrach technicznych będą musiały być poddane termomodernizacji.

W ramach wprowadzanych zmian, UE planuje także wprowadzenie klasy energetycznych od A do G dla budynków, podobnie jak w przypadku sprzętu AGD. Ponadto, ma być wprowadzony tzw. paszport renowacji, który będzie informował o stanie technicznym budynku oraz możliwych do osiągnięcia efektach modernizacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia paszportów energetycznych, obawiając się wprowadzenia niepotrzebnego zamieszania, szczególnie że istnieją już obowiązujące świadectwa energetyczne. Jednakże, zmiany w świadectwach energetycznych zostały już wprowadzone, wymagając od właścicieli nieruchomości posiadania tego dokumentu przy wynajmie lub sprzedaży budynku, pod groźbą kary finansowej.