+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) to dokument zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, który jest wykorzystywany do celów mieszkalnych lub usługowych. SCHE zawiera informacje dotyczące zużycia energii na cele grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i oświetleniowe oraz emisji CO2 związanej z tym zużyciem.

W Polsce, od dnia 28 kwietnia 2023 roku, SCHE stanie się obowiązkowe dla budynków nowych oraz dla budynków istniejących, które będą poddane większej modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania. SCHE ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Charakterystyka energetyczna obejmuje między innymi informacje na temat rodzaju używanych źródeł energii, izolacji termicznej, systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz oświetleniowych, a także dane dotyczące rocznego zużycia energii oraz emisji CO2.

Właściciele budynków objętych obowiązkiem posiadania SCHE będą musieli sporządzić ten dokument i dostarczyć go do odpowiednich instytucji, takich jak np. urzędy miast i gmin, w celu uzyskania zgody na użytkowanie lub remont. SCHE będzie także potrzebne w procesie sprzedaży lub wynajmu budynku lub mieszkania.

Wniosek jest taki, że posiadanie SCHE jest bardzo istotne, gdyż pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz wskazuje obszary, w których można poprawić zużycie energii i redukcję emisji CO2.

Tak, spółka EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla różnego rodzaju budynków i lokali, w tym dla budynków i lokali wspólnot, budynków komunalnych, użytkowych oraz mieszkalnych. Wykonanie świadectwa jest niezwykle istotne, aby właściciele nieruchomości mogli poprawić ich efektywność energetyczną oraz obniżyć koszty związane z zużyciem energii.

Spółka posiada zespołu osób uprawnionych do sporządzania SCHE, wpisanych na wykaz osób uprawnionych -  jest to kluczowe, aby zapewnić, że charakterystyka energetyczna zostanie wykonana dokładnie i rzetelnie. Wymagania stawiane przed takim dokumentem są coraz bardziej złożone i specyficzne, dlatego konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, aby sporządzić kompleksową i wiarygodną charakterystykę energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, co oznacza, że wykonanie takiego dokumentu jest inwestycją na długi czas. Dzięki dokładnej analizie charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań można osiągnąć znaczne oszczędności finansowe związane z zużyciem energii, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy usługi sporządzania SCHE dla różnego rodzaju budynków i lokali. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE)  jest istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ wymagania związane z efektywnością energetyczną stają się coraz bardziej rygorystyczne, a właściciele nieruchomości chcą mieć pewność, że ich budynek lub lokal spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy do współpracy

tel. 600 243 782, 504 218 836