+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia. 

Zapraszamy do współpracy tel. 792 243 432

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Budżet Programu wynosi 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny. 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 01.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub zakończenia/wstrzymania naboru w przypadku złożenia wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet programu, z zastrzeżeniem ust. 5.3. regulaminu naboru.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: 

Źródło: WFOSiGW w Katowicach.