+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.

Program "Moje ciepło" ma budżet w wysokości 600 mln zł i finansowany jest z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli, do 31 grudnia 2026 r. Wnioski można już składać do NFOŚiGW.

Dofinansowanie będzie można otrzymać do każdej kategorii pompy ciepła: powietrznej, wodnej, gruntowej wykorzystywanej albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.  

- Niezwykle ważne w tych czasach gdzie tak istotna jest dla nas transformacja energetyczna, ale też bardzo ważne źródło uniezależniające nas od dostaw gazu. Źródło, które zapewni większą samowystarczalność na poziomie gospodarstw domowych. Co więcej może być też uzupełnieniem do fotowoltaiki do paneli, które zostały zainstalowane w większej ilości niż zapotrzebowanie. Może to być więc dobry pomysł na zagospodarowanie paneli, taka kompatybilność z pompami ciepła" – uważa minister klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

  • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7 tys. zł,
  • w przypadku gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21 tys. zł.

Bez kryterium dochodu, tylko dla nowych domów

Dofinansowanie z programu "Moje Ciepło" nie jest uzależnione od dochodu beneficjenta. W programie natomiast jest uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dotacji. Zwiększa ona z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi.

W programie "Moje ciepło" obowiązuje zasada - najpierw inwestycja potem wypłata. Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Beneficjentami programu będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale wyłącznie nowych.

NFOŚiGW uzasadnia, że przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu, nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Narodowy Fundusz informuje także, że o dotację na pompę ciepła będą mogli starać się też właściciele domów jednorodzinnych, w odniesieniu do których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunek: uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.