+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Pozwoli to zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł na karach, które musiałyby zapłacić. Metoda rozliczenia recyklingu odnosząca się do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r.

Sejm poparł w czwartek wieczorem cztery poprawki, jakie do noweli zaproponował dzień wcześniej Senat. Jedna z nich stanowiła, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku. Pierwotnie część przepisów miała zacząć obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy. Kolejna ze zmian popartych przez Sejm, pozwala na zawieszenie poboru kar od gmin, które nie wywiązały się z uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Podczas debaty w Senacie senator Wadim Tyszkiewicz podkreślił, że samorządy „na śmieciach nie zarabiają i nie są winne wysokim cenom śmieci”. - Nie można narzucić niższych cen, bo gmina straci, różnica między kosztami a wpływami będzie musiała być pokryta przez mieszkańców – mówił.

Jak dodał, kiedyś gminy dostawały pieniądze za posegregowane śmieci, a obecnie trzeba zapłacić, żeby ktoś chciał posegregowane śmieci odebrać od gmin. Tymczasem odpady nie powinny być gromadzone na wysypiskach, a palenie ich nie jest „do końca dobrym rozwiązaniem”.

Metoda odnosząca się do czterech frakcji odpadów

Ustawa wprowadza przepisy, które umożliwią obliczenie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2020 za pomocą dopuszczalnej prawem wspólnotowym metody obliczania poziomów stosowanej w 2019 r. i latach wcześniejszych.

Sejm uchwalił ustawę w dniu 19 listopada 2020 r.  Posłowie zdecydowali wtedy, że gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych. Ma to pozwolić na oszczędność ok. 900 mln zł na karach dla gmin, które musiałyby je zapłacić za niedotrzymanie poziomów. Zgodnie z nowelą, metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku.

Spalarnie będą uwolnione

Nowe przepisy mają również uwolnić ograniczony obecnie potencjał spalarni odpadów. Zniesiony został limit 30 proc. udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych.

Nowela przesuwa o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku.