+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług z zakresu ochrony środowiska oferuje:

 • Obsługa firm w zakresie realizacji wszelkich obowiązków, które wynikają z aktów prawnych ochrony środowiska;
 • Doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego oraz dostosowania się do wymogów środowiskowych;
 • Audyt środowiskowy;
 • Opracowanie wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką ochrony środowiska np.:
  •    Program ochrony środowiska (POŚ);
  •    Program ograniczenia niskiej emisji (PONE);
  •    Raport z wykonania programu ochrony środowiska;
  •    Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
  •    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  •    Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew;
  •    Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  •    Operat wodno-prawny;
  •    Wnioski o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  •    Wniosek o udzielenie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Naliczanie opłaty produktowej;
 • Interpretacja przepisów prawnych;
 • Pomoc dla firm wprowadzających systemy ISO 14001, EMAS;
 • Wspomaganie w realizacji procedur administracyjnych;
 • Edukacja ekologiczna.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.