+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl
Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach kompleksowych usług w zakresie pozyskania dofinansowań unijnych i krajowych oferuje: 

 • Analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu;
 • Doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji;
 • Dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie;
 • Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań m.in. w zakresie:
 •    Termomodernizacji obiektów;
 •     Montażu odnawialnych źródeł energii np. układy solarne, fotowoltaika;
 •     Instalacji ekologicznych źródeł ciepła (piece gazowe, pompy ciepła, kotły niskiej emisji itp.);
 •     Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
 •     Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 •     Budownictwo pasywne i energooszczędne;
 •     Budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków;
 •     Oświetlenia uliczne led;
 •     Gospodarka odpadami.
 • Możliwość pozyskania środków finansowych na zadania określone przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Aplikowanie o środki na inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.