+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl


Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach kompleksowych usług w zakresie administracji: 

 • uaktualnianie posiadanych decyzji/pozwoleń w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzenie ewidencji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w tym naliczania opłat za korzystanie ze środowiska;
 • przygotowanie rocznych zestawień danych o zakresie korzystania ze środowiska (emisje do powietrza);
 • prowadzenie konta oraz składanie stosownych raportów w bazie KOBiZE;
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów;
 • przygotowanie rocznego zbiorczego zestawienia danych w zakresie gospodarki odpadami,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz kontrolach/wizjach w zakresie ochrony środowiska;
 • monitorowania stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska;
 • przeprowadzanie wizji „środowiskowych” zakończonych sprawozdaniem;
 • stały nadzór nad aspektami środowiskowymi w zakładzie;
 • pomoc doradcza w zakresie ochrony środowiska;
 • bieżące informowanie o zmianach zachodzących w prawie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • nadzór na wypełnianiem obowiązków wynikających z zapisów w posiadanych pozwoleniach (np. pomiary ścieków, pomiary emisji);
 • wypełnianie formularzy oraz druków z zakresu ochrony środowiska wynikających z potrzeby opracowań informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska (np. opinie dla banków, na potrzeby uzyskania dotacji, itp);

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.