Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla2/templates/ekoscan2018/functions.php on line 180

Termin na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej formalnie upływa 5 września 2019 r. Sejm zgodził się jednak na przesunięcie tego terminu do 5 marca 2020 r. Uchwalona ustawa została przekazana do Senatu. Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obejmuje także inne poprawki dotyczące ubiegłorocznej nowelizacji, jednak na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe określenie ich finalnej formy. Wiadomo natomiast, że dotyczą one m.in.:

  • wydłużenia okresu magazynowania do 3 lat w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne,
  • wprowadzenia kar administracyjnych w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł (art 194 ustawy o odpadach) za przekroczenie okresów magazynowania,
  • wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności posiadacza odpadów niebezpiecznych – posiadacz odpadów niebezpiecznych – wytwórca lub zbierający odpady niebezpiecznie będzie odpowiadał za odpady także po przekazaniu do kolejnego posiadacza posiadającego stosowane decyzje, do czasu poddania odpadów końcowemu procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.