innovation and development

Firma EKOSCAN innowacja i rozwój w ramach świadczenia usług w zakresie organizacji szkoleń oferuje:


  • Prowadzenie szkoleń obejmujących tematykę ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki;
  • Edukacja ekologiczna;
  • Szkolenia w ramach wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • Organizacja szkoleń, konferencji, kampanii;
  • Szkolenia BHP;
  • Program Prosument;
  • Szkolenia w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.