innovation and development

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ jest nowoczesnym instrumentem komunikacji między Przedsiębiorstwem, Klientem Instytucjonalnym a szeroko rozumianym otoczeniem i przejawem troski o środowisko, poprzez minimalizowanie negatywnego oddziaływania na przyrodę i jej zasoby, z poszanowaniem wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne.

 

Ofertę firmy kierujemy do:

Jednostek samorządu terytorialnego;
Przedsiębiorców;
Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
Osób fizycznych;
Kościołów, związków wyznaniowych.


Naszym Klientom oferujemy szeroko rozumiane usługi doradcze, prawne i merytoryczne w zakresie: zarządzania środowiskiem, gospodarki odpadami, azbestem, energetyki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, dotacji unijnych i krajowych itp..

Nie bój się nam powiedzieć, jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza naszą ofertę.